تبلیغات
یا صاحب الزمان (عج)
Untitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی
دعای فرج
09:11 ق.ظ
1013
مسئولیت های شیعه در آئینه كلام امام باقر علیه السلام
هویت شیعه را باید درون احادیث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام در باره شیعه جستجو نمود.
احادیث بسیاری از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم واهل بیت علیهم السلام وجود دارد كه در متن آن احادیث كلمه شیعه وجود دارد. این احادیث گنجینه بسیار ارزشمندی برای درك هویت و حقیقت تشیع است.
دسته ای ازاین احادیث «اوصاف شیعه» را بیان می كند و دسته دیگر «فضایل شیعه» را گزارش می نماید.
اهمیت و ضرورت شناخت فضایل وصفات شیعه 
آگاهی از «اوصاف شیعه» و «فضایل شیعه» هر دو برای شیعه شناسی لازم است. فضایل شیعه چرایی و چگونگی پیدایش مذهب شیعه و منشاتشیع و حقانیت و درستی راه شیعه و نجات و رستگاری شیعیان و امتیازات بنیاد و سازمان و ساختار مذهب شیعه را نشان می دهد و آغاز و فرجام شیعه را آشكار می نماید. 
براساس همین احادیث معصومین علیهم السلام مبدا تشیع بعثت حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم وپایان آن بهشت ورضوان الهی است.
اما «اوصاف شیعه» برنامه زندگی برای شیعیان است از این رو احادیث اوصاف شیعه راهبردی و كاربردی است و مسئولیت های شیعه بودن را آشكار می نماید. 
«فضایل شیعه» در گفتگوهای بین مذاهب اسلامی راهنمای مسلمانان برای رسیدن به حقیقت مذهب شیعه است اما «اوصاف شیعه» راه خودسازی و منبع رشد و كمال فردی است.
احادیث فضایل شیعه پاسخ های الهی به پرسش های كلامی پیرامون مذهب شیعه است و اما احادیث اوصاف شیعه پاسخ هایی برای چه باید كرد و چگونه زیستن است. 
امروز جامعه شیعه بیش از فضایل شیعه نیازمند اوصاف شیعه است. 
شیعیان پس از آگاهی از تاسیس مذهب شیعه توسط پیامبراعظم صلی الله علیه وآله وسلم و ایمان به حقانیت اساس مذهب شیعه باید گفتار و رفتار شیعی را بشناسند و به آن آراسته گردند.
امروز باید برای مردم به زیبایی روشن شود شیعه كیست چه كسی لقب پرافتخار شیعه را می تواند بدست آورد ریشه عقب ماندگی ها و مشكلات جامعه شیعی غفلت از اوصاف شیعه است. 
آراستگی به اوصاف شیعه علت پیشرفت و ترقی و عامل توسعه در ابعاد گوناگون است. با تبیین مسئولیت های شیعه بودن ومشخص شدن سیمای شیعه اهل بیت علیهم السلام و عملیاتی شدن اوصاف شیعه و تحقق آن درزندگانی فردی و اجتماعی مردم ایران امت وجامعه نمونه الهی پدیدار می شود. 
با رعایت اوصاف شیعه در كشور ایران جامعه ای كوچك از نمونه جامعه بزرگ و جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پایان تاریخ دینی نمودار می گردد و آرمان شهر و مدینه فاضله شیعی ایرانیان به جهانیان نشان داده خواهد شد.

فضائل الشیعه وصفات الشیعه شیخ صدوق 
مرحوم ابن بابویه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه درقرن چهارم هجری نیاز شیعیان به بصیرت و آگاهی در زمینه اوصاف و فضایل شیعه را باگردآوری احادیث معتبر پیامبر و امامان پیرامون شیعه و نوشتن دوكتاب «فضائل الشیعه» و «صفات الشیعه» پاسخ داده است.
وی در فضائل الشیعه چهل و یك حدیث و در صفات الشیعه هفتاد و یك حدیث آورده است 1
. در این نوشتار از احادیث پیرامون صفات الشیعه تنها یك حدیث ترجمه و شرح می گردد.

گفتگوی جابر و امام باقر(علیه السلام) درباره صفات شیعه 
درآموزه های امام باقرعلیه السلام به صحابی و شاگرد خویش جابرجعفی علاوه بر فضایل شیعه اصول رفتاری شیعه نیز یادآوری شده است. 
آن حضرت در حدیثی درباره حقیقت تشیع آنچه را كه یك شیعه باید انجام بدهد و وظایف عملی شیعه را آموزش داده اند. 
جابرجعفی گفته است امام باقرعلیه السلام از من پرسیدند: یا جابر یكتفی من اتخذالتشیع ان یقول یحبنا اهل البیت ای جابرآیابرای كسی كه تشیع رابرمی گزیندهمین كه بگویدما اهل بیت رادوست می داردكافی است سپس خودامام پاسخ دادند: فوالله ماشیعتناالامن اتقی الله واطاعه وماكانوا یعرفون الا بالتواضع والتخشع وادا الامانه وكثره ذكرالله والصوم والصلاه والبربالوالدین والتعهدللجیران من الفقرا واهل المسكنه والغارمین والایتام وصدق الحدیث وتلاوه القرآن وكف الالسن عن الناس الامن خیروكانواامنا عشائرهم فی الاشیا2به خدا سوگند شیعه ما نیست جز كسی كه از خدا بترسد و تقوای الهی پیشه كند و گوش به فرمان های الهی بدهد و از خداوند اطاعت نماید و شیعیان جزبه تواضع وخشوع وافتادگی ادای امانت و امانت داری و ذكر فراوان و زیادی یاد خداوند و روزه ونماز و نیكی به پدر و مادر و تعهد و رسیدگی به همسایگان فقیر و مسكین و بدهكار و یتیمان و صداقت و راستگویی و تلاوت قرآن و خواندن كتاب خدا و بازداشتن زبان از مردم جز در امور خیر شناخته نمی شوند آنان امینان خویشاوندان و ملت خود هستند.

در این حدیث شریف از «تشیع» به عنوان مذهب اصیل و ریشه دار الهی كه همان اسلام راستین واسلام رسول الله است یادشده است و امام باقرعلیه السلام روی آوردن به مذهب شیعه و گزینش آن و گرفتن و اتخاذ تشیع را محور گفتگو قرار داده اند. 

مطابق این حدیث مذهب تشیع درعصرامام باقرعلیه السلام مكتب وراه ورسم الهی برتر شناخته می شده است وروی آوردن به سوی آن و اتخاذ تشیع در گفتار و رفتار یك ارزش بی نظیر و یك اصل بزرگ و مهم و ضرورت عمومی بوده است. 
به همین دلیل امام دراین حدیث به تبیین حد و مرزهای تشیع پرداخته اند و اظهار محبت نسبت به اهل بیت رابرای شیعه بودن كافی ندانسته وعلاوه برآن پای بندی به دوازده صفت ارزشمند و زیبا را لازم شمرده و آن ها را مسئولیت های عملی شیعه بودن قرار داده اند.
امام باقرعلیه السلام در این حدیث با سوگند و با دو جمله بیان گر انحصار وتاكید بسیار اهمیت عمل نمودن به رهنمودهای اهل بیت و پیروی همه جانبه از آنان در گفتار و رفتار را یادآوری نموده اند. 
شیعه بودن علاوه بر گفتار نیازمند رفتار الهی است. 
شعار و سخن گفتن از دوستی اهل بیت كفایت نمی نماید بلكه باید به رهنمودهای اهل بیت عمل كرد و اتخاذ تشیع به عنوان مذهب علاوه بر اظهار دوستی اهل بیت به شدت وابسته به رفتار علوی و عمل گرایی و آراستگی به صفات زیبای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام است. بی عمل شیعه بودن ناتمام است وتحقق نمی یابد. 

صفاتی نظیر اطاعت از خدا و تقوای الهی و كثرت ذكر خدا زیربنای اوصاف عملی زیبا و سازنده دیگر است. نماز و روزه و تواضع و خشوع و مردم داری وادای امانت وامین ملت بودن وراستگویی وكنترل زبان وتعهد به همسایگان نیازمند و فقیران و پا برهنگان و بدهكاران و یتیمان صفات رهروان امامان وشیعه اهل بیت علیهم السلام است. این صفات الهی سازنده شهر و كشور زیبای معنوی و اخلاقی وعامل توسعه و ترقی و پیشرفت مادی و معنوی بشریت است.


پی نوشت : 
1 ـ شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی فضائل الشیعه وصفات الشیعه موسسه انتشاراتی فراهانی تهران چاپ اول بی تا برمنبرهایی ازنور ترجمه فضایل وصفات شیعه شیخ صدوق گروه تحقیقاتی موسسه فرهنگی انتشاراتی طوبای محبت قم چاپ سوم تابستان. 1384 
2 ـ شیخ صدوق صفات الشیعه حدیث 22 ص 53 و ص 54 ابن شعبه الحرانی ابومحمدالحسن بن علی الحسین تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم ترجمه احمدجنتی انتشارات علمیه اسلامیه تهران چاپ اول بی تا ص 338 و ص. 339
نویسنده: محمّدرضا جواهرىطبقه بندی: ماه ذی الحجه، امام محمد باقر(ع)، اعنقادی_مذهبی، اخلاقی، سیاسی _اجتماعی، خواندنی های جالب!!،