تبلیغات
یا صاحب الزمان (عج)
Untitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی
دعای فرج
11:52 ق.ظ
1063
وقف در کلام امام صادق(ع)
آپلود عکس 
امام صادق(ع)
شش خصلت است که انسان بعد از مرگش از آنها بهره می‌برد؛ 
فرزند صالحی که برایش استغفار کند، 
قرآنی که قرائت شود، 
چاهی که (برای استفاده‌ی مردم) حفر کند، 
درختی که بنشاند، 
(قنات یا) چشمه‌ای که جاری سازد....

***

امام صادق(ع):
«بعد از مرگ انسان، بجز سه خصلت، هیچ پاداشی در پی او نخواهد بود (برایش سود نخواهد داشت):
الف -صدقه‌ای که در زمان حیاتش جاری ساخته است که تا روز قیامت جریان دارد.
ب -صدقه‌ی موقوفه‌ای که ارث برده نمی‌شود و...».

***
امام صادق(ع): 
بهترین بازمانده‌های انسان پس از او سه چیز است: نیکوکاری که برایش آمرزش بخواهد، شیوه‌ی نیکویی که از آن پیروی شود و صدقه‌ی جاریه‌ای که از او بازماندطبقه بندی: گنجینه احادیث معصومین، امام جعفر صادق(ع)، اعنقادی_مذهبی، اخلاقی،